Pakistan, Jarawala

– Byen hvor 25 kirker ble brent

I midten av august 2023 ble 25 kirker angrepet og brent i området Jarawala. En av IGM sine samarbeidspartnere, King Television, drar til dette området for å arrangere en Jesus-kampanje. 

Lovsangsmøte i DNK på Fogn

– Les rapporten her!


En unik mulighet til å kunne preke i Den Norske Kirke på øya Fogn, utenfor Stavanger. Her kan du lese rapporten fra lovsangsmøte, hvor 105 mennesker i alle aldre møtte opp.

Betania, Grimstad

– Hør talen her!

 

Daniel Heimstad fikk muligheten til å preke på gudstjenesten til Betania i Grimstad. Betania er en Pinsemenighet (tidligere DFEF), som er full av liv. Daniel forkynte ut i fra tittelen: "Alle mann på dekk – Klarhet i en tid av forvirring."