Lovsangsmøte i DNK på Fogn, utenfor Stavanger

 

AV: Daniel Heimstad.

Dato: 7. Oktober, 2023

 

Lørdag 7. oktober ble det arrangert et lovsangsmøte i Den Norske Kirke på Fogn, i Ryfylke. Denne øyen har i overkant av 300 innbyggere, og det var folk fra alle aldere som møtte opp. Dette var et fantastisk tverrkirkelig arrangement, hvor blant annet lovsangsledere fra IMI menigheten i Stavanger stilte med lovsangsband.

 

105 oppmøtte

For meg var dette en unik mulighet. Det var første gang jeg har holdt en tale i DNK. Kirken var nesten fullsatt, med 105 oppmøtte. Det var en utrolig fin kveld. 

 

Jeg prekte ut i fra en litt annerledes tittel: "Kildehenvisning." Jeg stilte spørsmålet: Hvilken kilde skal du gå til for å finne sannhet? Så la jeg ut om hvordan Jesus fyller oss med levende vann (Den Hellige Ånd) når vi kommer til tro på Ham.

 

Flere gikk til forbønn etter møtet. Det var svært mange gode tilbakemeldinger, og det virker som mennesker ble berørt av Gud. Dette var en kveld som definitivt ga mersmak og menigheten uttrykte et ønske om å gjenta arrangementet.